Konwerter przemysłowy USB-RS485

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA » Konwertery

Cena NETTO:220.00

Dostepnosc :

100

Konwersja standardu RS-485 na USB i odwrotnie, zasilanie z portu USB, prędkość do 115,2 kbps 
 Zasięg do 1300 m 
 Diody LED sygnalizujące transmisjie danych 
 Prosta instalacja na komputerze PC 

ZASTOSOWANIE: 
 Połączenie urządzeń pracujących w standardzie RS-485 z komputerem klasy PC 
 Konfiguracja urządzeń przez port szeregowy, serwis 
 Transmisja danych w systemach wizualizacji wyników pomiarów 
Konwerter USB - RS485 umożliwia podłączenie urządzeń wyposażonych w port RS-485 
do komputerów posiadających port USB. Zainstalowanie konwertera na komputerze wraz z wirtualnym 
portem szeregowym umożliwia wykorzystanie oprogramowania używającego porty szeregowe COM 
(dawniej typowo RS-232).

Sposób połączenia (podpowiedz)

1 - +5V (USB) – Kabel od USB żyła czerwona
2 – GND (USB) – Kabel od USB żyła czarna
3 – USB DP – Kabel od USB żyła zielona
4 – USB DM – Kabel od USB żyła biała

5 – RS485 B
6 – RS485 A

7 – nie wymagany
8 – NC (nie podłączony)

Sterowniki dla Windows
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/Beta/CDM20817.zip
Sterowniki dla Linux
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/Linux/ftdi_sio.tar.gz